Wu Dang Mian (Flowing) Zhang

VJ067-DVD
  • Sale
  • Regular price $44.99


Everybody knows Zhang San Feng, the founder of Wu Dang Tai Chi Chuan during the Song Dynasty, 1500 years before Chen Yang, Wu, Wu(Hao), Sun and Zhao Bao Tai Chi Chuan. This tape shows unique traditional Wu Dang Mian (Flowing) Zhang.